Ajankohtaista

Finnchain markkinakatsaus 10/2010

Finnchain palaa Kreikan markkinoille

Paljon huomiota saaneesta talouskriisistä huolimatta panostus infrastruktuuriin ja ympäristön kestävään kehitykseen on Kreikassa jatkuvasti käynnissä, kuten pienten ja keskisuurten ympäristöprojektien jatkuvasti kasvava lukumäärä osoittaa. Tehostaaksemme paikallisen asiakaspohjan ylläpitoa sekä projektien edistymisen seurantaa toimimme yhteistyössä paikallisen kumppanin kanssa, joka huolehtii sekä loppuasiakkaan että Finnchainin etujen toteutumisesta.

Viime vuosina Finnchain Oy on toiminut Kreikan markkinoilla projektikohtaisesti. Menestyksekkään Athens Psyttalia JVP-projektin jäljiltä yrityksessä on kuitenkin tiedostettu paikallisen kumppanin tärkeä merkitys toimintojen jatkuvuuden kannalta.

Finnchain Oy on erittäin tyytyväinen voidessaan ilmoittaa ateenalaisen Exclusive Distributor [&] Partner: New Engineering Trading Co Ltd:n kanssa solmitusta strategisesta kumppanuudesta.

Kumppanuus virallistettiin sopimusasiakirjojen allekirjoituksella IFAT-ENTSORGIA-messujen yhteydessä Munchenissä15.9.2010.

Yhteistyö olemassa olevien asiakkuuksien kanssa käynnissä olevien projektien, jälkimarkkinoinnin sekä teknisen tuen palvelujen osalta Kreikan ja Kyproksen tasavallan alueella on siirretty New Engineering Trading Co Ltd:n hoitoon. 

Uudesta kumppanistamme

NEW ENGINEERING TRADING Co Ltd on perustettu vuonna 2001. Yhtiö toimii kansainvälisesti tunnettujen vedenpuhdistus- ja ympäristönsuojelujärjestelmien valmistuksen markkinajohtajien edustajana Kreikan alueella.

Yhtiön vahva kokemustausta ympäristönsuojelun projekteista keskittyy erityisesti kunnallisen ja teollisen jäteveden puhdistuksen, juomaveden puhdistuksen sekä kaatopaikkahygienian kaltaisille sektoreille.
Johtavat ympäristönsuojelun kehitykseen, tekniikkaan ja valmistukseen erikoistuneet eurooppalaiset ja amerikkalaiset yritykset ovat antaneet tuotteidensa jälleenmyynnin sekä teknisen tuen Kreikassa yksinoikeudella NEW ENGINEERING TRADING Co Ltd:n hoitoon.
Erikoistuneesta ja korkeasti koulutetusta henkilöstöstä, tuotteiden korkeasta laadusta sekä palvelujen luotettavuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta on useiden Kreikassa sekä Etelä-Euroopan ja Balkanin alueilla toteutettujen ympäristönsuojeluprojektien yhteydessä tullut yrityksen laajalti tunnettuja referenssejä.

 

Lisätiedot:

Finnchain Oy
Myyntijohtaja
Mr. Gerald Dippacher
tel
+ 358 2 838 738 42
fax +358 2 838 738 30
email: gerald.dippacher@finnchain.fi

New Engineering Trading Co Ltd.
Johtaja
Mr. Dimitri Papadimitriou
tel + 30 210 971 7476
fax +30 210 971 7086
email: dpapadi@newtec.gr

greece-handhake

Leena Tuomikoski (Finnchainin toimitusjohtaja) ja Dimitri Papadimitriou (NewTec:n johtaja) kättelevät sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

greece-toast

Finnchainin messuhenkilökunta ja herra Papadimitriou toivottavat menestystä uudelle yhteistyölle!