Ajankohtaista

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset: Luotettavat tuotteet, toimitukset ja palvelu

files/img/news/FInnchain_tyytyvaisyyskaavio.png

Finnchainin edustajille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Finnchainin toimintaan ollaan todella tyytyväisiä.

Kaikki vastaajat antoivat yleisarvosanaksi hyvä tai erittäin hyvä.

Finnchain sai kiitettävän arvosanan tuoteportfoliostaan. Erityisen tyytyväisiä oltiin suorakaidealtaan

lietekaavinjärjestelmään ja hiekanerottimiin. Myös pyöreän altaan kaavinjärjestelmä ja pintalietteen poistoon tarkoitetut järjestelmät koettiin hyviksi.

Finnchainin toimintaa kiiteltiin ja tärkeinä tekijöinä asiakkaat arvostivat  hyvien tuotteiden lisäksi toimitusvarmuutta, tukipalveluja sekä myynnin tueksi tuotettua markkinointimateriaalia.

Toimintavarmuus ja huollon helppous tärkeimpien asioiden listalla

Finnchainin järjestelmät ovat tunnettuja luotettavuudestaan ja huollon helppoudesta. Kaikkien vastaajien mielestä nämä ovat tärkeitä tai erittäin tärkeitä oman toiminnan kannalta. Myös asentamisen nopeus sekä helppous ja pitkä toimintaikä koettiin erittäin tärkeäksi.

Kyselystä eväitä toiminnan parantamiselle

Finnchain on kehittämissään järjestelmissä huomioinut toimintavarmuutta monin patentoiduin erikoisominaisuuksin (ketjuvartijat, säädettäväjakoiset vetopyörät ym.), joten kyselyn pohjalta saatu tulos vahvistaa toimintavarmuuden tärkeyttä asiakkaille, ja tämä ominaisuus tullaan säilyttämään kaiken tuotekehityksen päätavoitteena. Huomiota kiinnitetään myös asennus- ja huolto-ohjeiden kehittämiseen sekä jälleenmyyjien kouluttamiseen.