FINNCHAIN

Arvot

Enemmän kuin korkealaatuisia tuotteita

Sen lisäksi, että tuotamme korkealaatuisia lietekaavinjärjestelmiä asiakkaidemme tarpeisiin, keskitymme myös ulkoisten ja sisäisten asiakassuhteiden hoitamiseen. Toimintatavoissamme korostuvat joustavuus, vastuullisuus, yksilöllisyys ja palvelualttius. Asiakasarvon kasvattaminen on järjestelmiemme ja tarjoamiemme palvelujen lähtökohta.

Innovatiivisuutemme näkyy lukuisissa uraauurtavissa ratkaisuissa ja niille myönnetyissä kansainvälisissä patenteissa. Arvostamme uuden kehittämistä, seuraamme alan kehittymistä ja omaksumme uusia maailmanluokan innovaatioita ja käytäntöjä.

Perheyrityksessämme omistuksen ja johdon sitoutuneisuutta kuvastaa omistuksen siirtyminen sukupolvelta toiselle, pitkän tähtäimen suunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen.

Henkilöstön sitoutumista kuvastavat pitkäkestoiset työsuhteet, keskinäinen kunnioitus sekä avoin ilmapiiri. Jokainen henkilö vastaa oman työtehtävänsä laadukkuudesta ja on sitoutunut kokonaislaadun jatkuvaan kehittämiseen sekä asiakkaidemme hyvään palveluun.