Finnchain Oy

Historia

Historiasta nykypäivään

Tänä päivänä painotamme erottuaksemme muista erilaistumisen tärkeyttä. Kopioitahan maailma on jo täynnä. Idean sisäisti Finnchain Oy:n avainhenkilö Pekka Tuomikoski jo 1980-luvulla, jolloin hänen tänään arvostettu ideansa koki päivänvalon. Tuomikoski oli jo tuolloin ajatuksissaan aikaansa rohkeasti edellä ja erilaistui.

Hammasaukkoketjun ja vetopyörän synty

Samana vuonna valmistuivat jo ensimmäiset ketjumallit sekä vetopyörämalli, jotka olivat ketjualalla jopa vallankumouksellisen nerokkaita keksintöjä. Toiminnaltaan täysin uudenlainen ketjutekniikka vakuutti niin alan asiantuntijat, kuin murrosvaiheessa olevan vesiteknologian laitetoimittajat.

Tuomikoski oli kehittänyt uudentyyppisen hammasaukkoketjun, sekä uudella tekniikalla toimivan ketjun vetopyörän. Tekniikkaa käytettiin vedenpuhdistusprosessissa, lietteiden ketjukaavinjärjestelmissä. Käyttökokemuksia uuden kevytrakenteisen, ruostumattoman, energiaystävällisen, vettä voiteluaineenaan käyttävän ja lähes huoltovapaan tuotteen kokeilukohteiksi Suomessa halusivat jo vuonna 1984 mm. Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan kaupunkien jätevesilaitokset. Nämä jätevesilaitokset näkivät uuden järjestelmän tarjoamien monien etujen ajavan vanhojen ja perinteisten järjestelmien edelle. Käyttökokemuksia haettiin mm. Suomen vaativissa ilmasto-olosuhteissa eri vuodenaikoina.

Perheyritys ja kansainvälistyminen

Finnchainin historia juontaa juurensa vuoteen 1982, jolloin toiminta käynnistettiin Ketjumyynti Tuomikoski -nimisenä yhtiönä. Vuonna 1984 yritys erikoistui ympäristösektorille, ketjukaavinjärjestelmien toimittajaksi.

Vahvan tuotekehitystoiminnan ansiosta Pekka Tuomikoski päätti tyttärensä Leenan kanssa yhdistää voimavarat ja kansainvälistyä. Järjestelmiä ryhdyttiin markkinoimaan Eurooppaan ja muualle maailmaan. Vuonna 1992 perustettiin globaalia Suomessa kehitettyä ketjuteknologian vientiä varten perheyhtiö, joka sai nimekseen Finnchain Oy.

Säännölliset osallistumiset kansainvälisille messuille kasvattivat yhtiön ja järjestelmien tunnettavuutta sekä imagoa entisestään. Eräänä merkkipaaluna Finnchainin pääsyssä kansainvälisille markkinoille mainittakoon Psyttalian jätevedenpuhdistuslaitos Kreikan Ateenassa. Finnchain toimitti jätevesilaitokselle 128 lietekaavinjärjestelmää. Yksittäisenä toimituksena se on suurin mitä Euroopassa on tehty. Projekti toteutettiin vuodessa ja tämän sopimuksen myötä Finnchainin liiketoiminta lähti entistä voimakkaampaan kasvuun vaativilla alan vientimarkkinoilla.

Vuoden 2002 yritysjärjestelyjen myötä Finnchain osti Ketjumyynnin, jolloin Ketjumyynnistä tuli Finnchainin tytäryhtiö. Ketjumyynti pidettiin omana yrityksenään, koska yritysnimenä Ketjumyynti oli Suomessa Finnchainia tunnetumpi. Vuosien myötä todettiin Finnchain-nimen vakiintuneen myös kansainvälistyneessä kotimaassaan, ja Ketjumyynti fuusioitiin vuonna 2011 kokonaan Finnchainiin.

Pekka Tuomikoski päätti jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana, kuten myös uusien tuotteiden innovaatio-osaston esimiehenä. Tytär Leena Tuomikoski otti yhtiön vetovastuun toimitusjohtajana.

Innovaatiot

Jatkuvan tuotekehityksen tavoitteiksi Finnchain on asettanut seuraavat kriteerit tuotteilleen;

 • kevytrakenteinen, luja, luotettava ja mahdollisimman energiaystävällinen
 • täytettävä materiaaleiltaan parhaimmat laatuvaatimukset
 • luotettava ympärivuorokautista käyttöä varten (24 h/vrk)
 • käyttö ja kunnossapito on oltava edullista ja helppoa
 • todistettavasti pitkä käyttöikä
 • hyvä maailmanlaajuinen saatavuus ja kohtuullinen toimitusaika
 • täytettävä kansainväliset ISO-9001 normit
 • edustajat ovat alan ammattilaisia- kokonaishinta luotettavasti laskettavissa ja verrattavissa
 • hankintahinta
 • käyttökustannukset
 • energiankustannukset
 • järjestelmien käyttövarmuus
 • kunnossapitokustannukset
 • käyttöikä
  = ROI (return on investment)

Finnchain Oy tänään

Tänään, Tuomikoskien liikeidean ympärille on rakennettu globaali alan järjestelmätoimittaja, joka tunnetaan maailmalla alan innovatiivisimmasta kehitystyöstä, sekä kymmenistä eri järjestelmiin liittyvistä patenteista.

Finnchain Oy on laajentanut vuosi vuodelta markkina-aluettaan, kattaen nyt jo yli 40 maahan suunnatun vientitoiminnan. Referensseinä Finnchain voi ylpeänä esitellä asennuskohteita jopa neljännesvuosisadan takaa. Esimerkkejä käyttäjien vahvasta luottamuksesta yritykseen löydät referenssikohteista.

Yrityksen voimakas innovatiivinen ote alaan, selvät tulevaisuuden visiot sekä strategiset tavoitteet takaavat yhtiön nykyisille ja uusille asiakkaille luotettavan sekä yhteistyöpartnereiden, että kilpailijoidenkin taholta arvostetun yhteistyökumppanin.

Vuonna 2021 Addtech Ab osti Finnchain Oy:n, Leena Tuomikosken jatkaessa toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.