Finnchain Oy

Toimintatavat

Finnchain nauttii asiakkaidensa ja työntekijöidensä lojaalisuudesta, jotka ovat vastavuoroisesti palkittu yhtiön antaumuksella ja eettisellä käytöksellä.

Tulevaisuudessa tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää asemaamme parhaana ketjukaavinjärjestelmien toimittajana ja myyntiedustajiemme luotettavana yhteistyökumppanina. Tämän saavutamme tekemällä läheistä yhteistyötä paikallisten edustajiemme kanssa ja suorittamalla ahkerasti perustavaa luokkaa olevat työt, kuten suunnittelun, tuotannon, toimituksen, asennuksen sekä huoltopalvelut. Kaikki yllä mainitut suoritamme huolella vastaamaan asiakkaidemme ja loppukäyttäjien odotuksia.

Samaan tapaan hoidamme myös oleelliset tekijät, jotka vaikuttavat yhtiön pitkän aikavälin menestykseen, kuten läheisten ja ennakkoluulottomien suhteiden luominen asiakkaisiin, loppukäyttäjiin sekä urakoitsijoihin. Pidämme kiinni innovatiivisesta ja vastuullisesta tavastamme hoitaa liiketoimintaamme.

 

Liikeidea

Finnchain Oy kehittää, valmistaa, markkinoi, asentaa ja huoltaa ensiluokkaisia lietekaavinjärjestelmiä veden– ja jätevedenpuhdistukseen kotimarkkinoiden tarpeisiin innovatiivisena, nopeana ja joustavana kokonaistoimittajana.

 

Arvot

Enemmän kuin korkealaatuisia tuotteita

Sen lisäksi, että tuotamme korkealaatuisia lietekaavinjärjestelmiä asiakkaidemme tarpeisiin, keskitymme myös ulkoisten ja sisäisten asiakassuhteiden hoitamiseen. Toimintatavoissamme korostuvat joustavuus, vastuullisuus, yksilöllisyys ja palvelualttius. Asiakasarvon kasvattaminen on järjestelmiemme ja tarjoamiemme palvelujen lähtökohta.

Innovatiivisuutemme näkyy lukuisissa uraauurtavissa ratkaisuissa ja niille myönnetyissä kansainvälisissä patenteissa. Arvostamme uuden kehittämistä, seuraamme alan kehittymistä ja omaksumme uusia maailmanluokan innovaatioita ja käytäntöjä.

Henkilöstön sitoutumista kuvastavat pitkäkestoiset työsuhteet, keskinäinen kunnioitus sekä avoin ilmapiiri. Jokainen henkilö vastaa oman työtehtävänsä laadukkuudesta ja on sitoutunut kokonaislaadun jatkuvaan kehittämiseen sekä asiakkaidemme hyvään palveluun.

Visio

Keeping your process going! 

Tulevaisuudessa tavoitteenamme on  vakiinnuttaa ja kehittää asemaamme maailman parhaana toimintavarmojen ja laadukkaiden lietekaavinkaavinjärjestelmien toimittajana, sekä asiakkaidemme että yhteistyökumppaniemme luotettavana kumppanina. 

Jokapäiväistä toimintaamme ohjaa kiinteä yhteistyö loppukäyttäjien ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa. Toimimme innovatiivisesti, laadukkaasti ja asiakaskeskeisesti täyttääksemme asiakkaidemme toiveet ja tarpeet ja jopa ylittääksemme meille asetetut odotukset, myös ympäristönsuojelullisesti.

Pidämme kiinni vastuullisesta ja oikeudenmukaisesta tavastamme hoitaa ympäristöä, liiketoimintaamme ja henkilöstöämme.