Finnchain Oy

Ympäristö

Sitoumus globaalilla tasolla

Maailman vesivarojen suojeleminen on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Me olemme yleismaailmallisesti sitoutuneet tekemään osamme tuottamalla ketjujärjestelmiä, jotka mahdollistavat yhä tehokkaamman vedenpuhdistuksen.

 

Tuotteen ympäristöystävällisyys

Liiketoimintamme liittyy elämän perusedellytykseen eli puhtaaseen veteen, ekologiset arvot ovat ehdottoman tärkeitä. Olemme sitoutuneita suunnittelemaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Ympäristönsuojelua edistämme tuottamalla pitkäikäisiä vähän energiaa kuluttavia tuotteita, joiden osat ovat helposti kierrätettävissä. Myös alihankkijamme soveltavat omaa toimintaansa samoja standardeja ja päämääriä.