Innovated by Finnchain

Finnchain on tunnettu jatkuvasta tuotekehityksestään. Yli 30 vuotta kestäneen ketjukaavinjärjestelmien valmistustoimintamme aikana olemme pystyneet viemään tuotteemme kestävyyden ja pitkän elinkaaren uudelle tasolle.

 

 

TUOTEKEHITYKSEN TAUSTALLA

 

Patentoitua teknologiaa

 

TUOTEKEHITYKSEN TAUSTALLA

Finnchain Oy kehittää, valmistaa ja asentaa ensiluokkaisia lietekaavinjärjestelmiä veden- ja jätevedenpuhdistukseen. Tarjoamme alan viimeisintä teknologiaa sekä mahdollisimman huoltovapaan ja toimintavarman kokonaisjärjestelmän.

Teemme jatkuvaa tuotekehitystä, jotta voimme lunastaa antamamme laatulupauksen. Onnistuneesta tuotekehityksestä kertovat meille myönnetyt useat kansainväliset patentit sekä menestys kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2008 tasavallan presidentti myönsi Finnchain Oy:lle INNOSUOMI -palkinnon merkiksi innovatiivisesta toiminnasta ja kilpailukyvyn parantamiseen panostamisesta.

 

Innovaatiot suorakaidealtaiden kaapimiin

PATENTOITU HAMMASAUKKOKETJU

SUURET LAAKERIPINNAT TAKAAVAT PITKÄN KÄYTTÖIÄN

PERINTEINEN malli:
Kapea vetopyörä

Vetävän hampaan ja ketjun välinen
pinta-ala pienempi.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/kuljetinketju_perinteinen_malli.jpg

FINNCHAIN-ratkaisu:
Leveä vetotappipyörä

Vetopyörä vetää ketjua ketjun koko leveydeltä, 
vetävän hampaan ja ketjun välinen pinta-ala suurempi.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/kuljetinketju_finnchain_ratkaisu.jpg

 

Ketjumallit

Kaavinketju
HA200

Pienet ja keskikokoiset altaat
Laakeripinnat
Nivel1170 mm²
Hammasaukko 1300 mm²

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha200.png

Kaavinketju
HA205

Keskikokoiset ja suuret altaat
Laakeripinnat
– Nivel 1300 mm²
Hammasaukko 1640 mm²

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha205.png

 

Kaksoisketju FC-HA205X2

Suuriin altaisiin
Laakeripinnat
2 x FC-HA205

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha205x2.png

 

PATENTOITU VETOPYÖRÄ

PATENTOITU VETOPYÖRÄ

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vetopyörä pyörittää kuljetinketjua. Vetopyöränä patentoitu säädettäväjakoinen vetotappipyörä, joka pidentää ketjun ja pyörän käyttöikää ja lisää toimintavarmuutta. Vetopyörässä ainoana kuluvana osana on muovinen vetoholkki. Vetopyörää ei tarvitse irrottaa vetoakselilta, kun vetoholkki vaihdetaan, tai kun suoritetaan vetopyörän jaon säätäminen.

PATENTOITU KETJUNVARTIJA

PATENTOITU KETJUNVARTIJA

Kun ketju venyy tai kuluu, ketjun jako ei enää vastaa vetopyörän jakoa ja kuorma jakaantuu enää kahdelle tai yhdelle lenkille kerrallaan. Tällaisessa tilanteessa ketju pyrkii helposti hyppäämään vetopyörältä yli, ja siitä syystä ketju on pidettävä kireällä kaiken aikaa. Finnchain järjestelmän Ketjunvartija poistaa tämän ongelman, sillä Ketjunvartija estää ketjun ylihyppimisen mekaanisesti. Ketjunvartijaan voidaan myös liittää sähköinen kytkin, joka sammuttaa moottorin ylikuormatilanteessa.

PATENTOITU PALKIN KIINNITYS

KOTELORAKENNE TAKAA KAAVINPALKIN KESTÄVYYDEN JA SUORUUDEN

Kotelorakenne sekä korkea lasipitoisuus (60 – 70 %) takaavat Finnchain järjestelmän palkkien jäykkyyden ja suoruuden – ongelmatonta toimintaa suuriinkin altaisiin. Valikoimassamme jopa 5 eri palkkiprofiilia, jolloin jokaiseen allaskokoon ja lietemäärään löytyy sopiva palkkiratkaisu.
 
Mitä korkeampi palkki järjestelmään on asennettu, sitä suurempi on kaapimen värinä ja ketjun kuluminen. Ongelma vaikeutuu entisestään leveissä altaissa, joissa vaaditaan korkeita kaavinpalkkiprofiileja suuremman lietemassan siirtämiseksi. Finnchainin kehittämästä ja patentoimasta kaavinpalkin kiinnitysmenetelmästä johtuen ei kyseistä värinää järjestelmässä esiinny.
 

Finnchain-järjestelmän palkkiprofiilit

Palkki Korkeus, mm Jäyhyysmomentti, mm4 Vääntöjäyhyysmomentti, mm4
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-190.jpg FC-190 190 X – X : 3 605 000 Y – Y : 376 100 479 313
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-200.jpg FC-200 200 X – X : 5 724 000 Y – Y : 1 152 500 2 520 000
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-220.jpg FC-220 220 X – X : 10 881 245 Y – Y : 5 083 635 7 012 345
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-300.jpg FC-300 300 X – X : 11 183 000 Y – Y : 1 664 100 2 521 000
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-310.jpg FC-310 310 X – X : 19 917 118 Y – Y : 5 600 130 7 013 038

PATENTOITU FinnFlow

PATENTOITU FinnFlow

FinnFlow® –järjestelmä käyttää älykkäästi hyväkseen veden virtausta, tehden järjestelmästä toimintavarman, energiaa säästävän ja huoltovapaan. Järjestelmä soveltuu kaikkiin altaisiin, joista pitää poistaa pintaliete. Vaatimuksena on, että FinnFlow® –kerääjä voidaan yhdistää puhdistetun veden poistoputkeen tai kouruun virtauksen aikaansaamiseksi.

Yleisin käyttökohde FinnFlow® -järjestelmälle on esi- ja jälkiselkeytysaltaat, joissa kaavinpalkit tuovat lietteen lähelle FinnFlow® -kerääjää. FinnFlow® -järjestelmässä pintaliete kerätään veden pinnan tasoerolla kerääjään. Koska käytetään jatkuvaa virtausta, pintalietteen mukana tulee myös jo puhdistettua saattovettä.

Järjestelmän älykkyys perustuu siihen, että pintaliete ohjataan kerääjän sisällä olevaan pienempään laatikkoon ja mukana tullut puhdas saattovesi siirretään kerääjän pohjassa olevan putken kautta puhdistetun veden poistoputkeen. Jokaisessa vaiheessa veden liikkeitä säädetään eri vedenpinnan tasoilla.

SOLAR-KATTEET

Hajuhaitat kuriin

Finnchain Solar-katteet on suunniteltu estämään altaasta tulevat hajuhaitat. Tästä syystä katemoduulit liitetään toisiinsa tiiviisti ja tarpeen mukaan ilmanpoistossa voidaan käyttää aktiivihiilisuodattimia. Samalla myös estetään haitallisten
kaasujen pääseminen ympäristöön.

FC-SOL-1500 kate

 

files/img/kuvitus/solarkate.jpg

FC-SOL 1500 kate aurinkopaneelilla

 

 

files/img/kuvitus/solarkate_aurinkopaneeli.jpg

Uusiutuvaa energiaa

Finnchain Solar-katteet mahdollistavat myös uusiutuvan energian hyötykäytön, koska katemoduulit voidaan varustaa aurinkopaneeleilla. Tällöin altaan pinta-alaa voidaan käyttää uusiutuvan energian hyödyntämiseen

files/img/kuvitus/solarkatteet_huittinen.jpg

Koska katteet estävät auringonsäteilyn pääsyn veteen, vähenee samalla myös leväkasvu. Katteet estävät myös lumen, sateen tai hiekkapölyn lentämisen altaaseen.

 

Innovaatiot pyöreiden altaiden kaapimiin

 

KORROOSIOVAPAAT MATERIAALIT

 

 

 

MATERIAALIVALINTOJEN ANSIOSTA KORROOSIONKESTÄVYYTTÄ JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ

Materiaaleista tekniset muovit ja lasikuitu ovat optimaalisia käytettäväksi vedessä tai jätevedessä. Finnchainin kehittämän ketjukaavinjärjestelmän rakenne mahdollistaa näiden materiaalien käytön. Finnchain -järjestelmän komponenttien päämateriaaleina käytetään teknisiä muoveja ja lasikuitua. Teräksiset osat valmistetaan ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä. Tämän ansiosta vältetään ruostemaalaukset.
 
Lasikuituprofiileista valmistettu kaavin on oleellisesti kevyempi kuin raskas terässilta, joten Finnchain -kaapimen liikuttamiseen tarvittava energiamäärä on myös pienempi. Finnchain -kaavinten pyörittämiseen riittää 0,37 kW moottori.
 
Kaavin rakentuu kevyistä komponenteista, jotka voidaan koota altaalla. Näin syntyy säästöä asennus- ja kuljetuskustannuksissa. Finnchain -kaapimen painavimpia yksittäisiä komponentteja ovat moottori ja vaihde, jotka painavat noin 100 kg. Asennuksessa ei tarvita nostureita.

TESTIALLAS

OMA TESTIALLAS APUNA TUOTEKEHITYKSESSÄ

Finnchainilla tuotekehitys on jatkuvaa. Siksi rakensimme halkaisijaltaan 25-metrisen oman testialtaan. Tämän massiivisen projektin aikana olemme uudistaneet kaavinta sekä rakenteellisesti, että löytäneet parhaat mahdolliset raaka-aine yhdistelmät eri komponenteille. Tuotekehitysprojektin ansiosta olemme päivittäneet lähes kaikkia osia. Suurimpina uudistuksina patentoitu kuljetinketju- ja vetopyöräjärjestely, uudet taitto- sekä kiristyspyörät, kevyempi pintakaavin ja tehokkaampi pintalietteen poisto, pohjakaapimen itseohjautuvat pyörät ja kahden moottorin käyttö isoissa altaissa.

PATENTOITU KARTIOTAPPI

KETJUN ERIKOISRAKENNE VÄHENTÄÄ KETJUN TAIPUMAA

Finnchain on kehittänyt erityisesti pyöreään altaaseen tarkoitetun ketjun. Ketjun erityisyys perustuu patentoituun kartiotappiin, jonka ansiosta ketjun taipuma altaan kehällä on 50 % pienempi kuin se olisi tavallisessa kuljetinketjussa. Kartiotappi kehitettiin yhteistyössä yliopiston kanssa. 
 

PATENTOITU
PINTALIETTEEN POISTO

PINTALIETTEEN POISTO

Finnchain-järjestelmässä altaan pinnalla kulkeva kaavinpalkki siirtää pintalietteen altaan reunalla olevaan lietteen kerääjään. Pintalietteen poiston tehokkuus perustuu lietteen kerääjässä olevaan patoluukkuun, jonka kaavinpalkki aukaisee lähestyessään lietteen kerääjää. Luukun avautumisen aiheuttaman virtauksen avulla pintaliete saadaan kerättyä tehokkaasti. Samalla riittävä määrä saattovettä kuljettaa pintalietteen putkistoa pitkin jatkokäsittelyyn. Saattovesi estää jäätymisongelmat talvella. Patoluukun avautumista ja auki pysymistä voidaan säätää, joka mahdollistaa tehokkaamman pintalietteen poiston.

 

kuvituskuva_1  

TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITA YMPÄRI MAAILMAN

 

Olemme toimittaneet tuhansia järjestelmiä jo lähes 60 eri maahan.