Finnchain will attend the following worldwide exhibitions:

IFAT Munchen, 7-11.5 2012: Hall A1 Stand 316

You are welcome to visit us!

Finnchain Oy

Katso myös

Katso myös

Referenssit

Olemme toteuttaneet Finnchain-järjestelmiä maailmanlaajuisesti, katso referenssimme.

Referenssit

Interesse?

Kontaktieren Sie uns local representative oder unsere Vertriebspartner.

Finnchain Oy

Finnchain Oy
Koillisväylä 7
FI-26510 RAUMA

Yhteystiedot

Puh +358 (0)2 838 738 00
Fax +358 (0)2 838 738 30
E-mail info(at)finnchain.fi

Edustajat

Suorat yhteydet

Tuotteet

Hyödylliset linkit

Osat - lietekaapimet suorakaidealtaille

1. Kuljetinketju

PERINTEINEN malli: kapea laakeripinta-ala

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/kuljetinketju_perinteinen_malli.jpg

 • Laakeripinnat suoraan suhteessa ketjun kulumiseen

FINNCHAIN-ratkaisu: laaja laakeripinta-ala

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/kuljetinketju_finnchain_ratkaisu.jpg

 • Pitkä käyttöikä ketjulle ja pyörille


Ketjumallit

Kaavinketju HA200

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha200.png

 • Pienet ja keskikokoiset altaat

Laakeripinnat

 • Nivel 2300 mm²
 • Hammasaukko 1300 mm²

Kaavinketju HA205

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha205.png

 • Keskikokoiset ja suuret altaat

Laakeripinnat

 • Nivel 1300 mm²
 • Hammasaukko 1640 mm²


Kaksoisketju FC-HA205X2

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha205x2.png

 • Suuriin altaisiin

Laakeripinnat

 • 2 x FC-HA205Kaavinpalkit

Hiekanerottimessa, jossa palkin pituus on melko pieni (n.0,3 – 2 m) käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kaavinpalkkeja.

2. Patentoitu säädettäväjakoinen vetopyörä

Säädettäväjakoinen vetopyörä kompensoi muovisen ketjun venymisen ja kulumisen aiheuttaman jaon pitenemisen.

Muovisen kuljetinketjun ongelmana on venyminen, etenkin kuormituksen kasvaessa. Muovin aiheuttamaa venymää voidaan vähentää käyttämällä ketjulenkin raaka-aineessa lasikuitua. Laakeripintana ei kuitenkaan suositella lasikuidun käyttöä, koska se kuluttaa ketjun laakeripintoja ja ketju kuluu nopeammin. Kaikilla ketjutyypeillä ketjun jako pitenee aikaa myöten ketjun kuluessa.

Ketjun venymisen aiheuttama ongelma on se, että ketjun ja vetopyörän jako ei vastaa toisiaan, ja siitä johtuen ketjua vetää vain muutama hammas/vetotappi. Tällaisessa tilanteessa ketju pyrkii hyppäämään vetopyörältä hampaan yli ja tämä aiheuttaa aina ongelmia (palkin menevät vinoon ja putoavat altaan pohjalle – tiedossa prosessin keskeytyminen ja remontti). Tästä syystä muissa järjestelmissä on useasti tehtävillä huolloilla pidettävä kuljetinketju jatkuvasti kireänä etenkin suurissa altaissa.

 

Elinaikavertailu

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/graf_elinaikavertailu_en.png

Finnchain järjestelmässä ketjun jaon piteneminen on kompensoitu yksinkertaisella ja nerokkaalla säädettäväjakoisella vetopyörällä. Vetotappeja säätämällä saadaan venyneen ja kuluneen ketjunkin jako täsmäämään vetopyörän jakoon kasvattamalla jakoympyrän halkaisijaa.

 

Patentoitu säädettäväjakoinen vetopyörä

Get Adobe Flash player

3. Patentoitu ketjunvartija

Kun ketju venyy tai kuluu, ketjun jako ei enää vastaa vetopyörän jakoa ja kuorma jakaantuu enää kahdelle tai yhdelle lenkille kerrallaan. Tällaisessa tilanteessa ketju pyrkii helposti hyppäämään vetopyörältä yli, ja siitä syystä ketju on pidettävä kireällä kaiken aikaa.

Finnchain järjestelmän Ketjunvartija poistaa tämän ongelman, sillä Ketjunvartija estää ketjun ylihyppimisen mekaanisesti. Ketjunvartijaan voidaan myös liittää sähköinen kytkin, joka sammuttaa moottorin ylikuormatilanteessa.

Katso Ketjunvartijan toiminta-animaatio

4. Maailman vahvimmat kaavinpalkit

Kotelorakenne sekä korkea lasipitoisuus (60 – 70 %) takaavat Finnchain järjestelmän palkkien jäykkyyden ja suoruuden – ongelmatonta toimintaa suuriinkin altaisiin.

Valikoimassamme jopa 5 eri palkkiprofiilia, jolloin jokaiseen allaskokoon ja lietemäärään löytyy sopiva palkkiratkaisu.

Finnchain-järjestelmän palkkiprofiilit

  Palkki Korkeus, mm Jäyhyysmomentti
mm4
Vääntöjäyhyysmomentti mm4
         
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-190.jpg FC-190 190

X – X : 3 605 000
Y – Y : 376 100

479 313
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-200.jpg FC-200 200 X – X : 5 724 000
Y – Y : 1 152 500
2 520 000
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-220.jpg FC-220 220 X – X : 10 881 245
Y – Y : 5 083 635
7 012 345
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-300.jpg FC-300 300 X – X : 11 183 000
Y – Y : 1 664 100
2 521 000
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-310.jpg FC-310 310 X – X : 19 917 118
Y – Y : 5 600 130
7 013 038

5. Kaavinpalkkien oikea kiinnitys

Vuosien aikana käytäntö on osoittanut, että ne ketjulenkit, joihin palkki on kiinnitetty, kuten myös viereiset ketjulenkit pyrkivät kulumaan järjestelmän muita lenkkejä nopeammin.

On myös todettu, että mitä korkeampi palkki järjestelmään on asennettu, sitä suurempi on kaapimen värinä ja ketjun kuluminen. Ongelma vaikeutuu entisestään leveissä altaissa, joissa vaaditaan korkeita kaavinpalkkiprofiileja suuremman lietemassan siirtämiseksi. Finnchainin kehittämästä ja patentoimasta kaavinpalkin kiinnitysmenetelmästä johtuen ei kyseistä värinää järjestelmässä esiinny.

Perinteinen palkin kiinnitystapa korvakelenkkiä käyttäen:

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/attachment_1.jpg

Ratkaisuna Finnchain patentoidut palkkien päätykappaleet

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/attachment_2.jpg

Finnchain -kiinnityksellä tärinätön liike.
Palkki FC-220

 

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/attachment_3.jpg

Finnchain -kiinnityksellä tärinätön liike.
Palkki FC-190

6. Sileät taittopyörät – ei kuluttavia hampaita

Taittopyörä FC-1P/76, oikealla tuplataittopyörä FC-1P/80X2 suurille altaille.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/idler_wheels_1.jpg https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/idler_wheels_2.jpg

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/idler_wheels_3.jpg

 

Pitkän käyttökokemuksen myötä olemme huomanneet, että taittopyörien hampaat kuluttivat ketjua jopa enemmän kuin vetopyörän hampaat.

Finnchain järjestelmässä ketjun rakenne mahdollistaa hampaattomien, sileiden taittopyörien käyttämisen.

7. Yläkiskot ja pohjakiskot

Pohjakisko FC-R122

Finnchain järjestelmän pohjakiskoissa on päähuomio kiinnitetty huollon helppouteen. Kun kiskot on kerran asennettu niiden vaihto on vaivatonta. Myös huollon aikainen mahdollinen lämpölaajeneminen on rakenteessa huomioitu.

Pohjakiskon materiaali on valittu sopimaan kitkakertoimeltaan liukupalan kanssa, jolloin palkit kulkevat kevyesti kiskolla, ja sekä kiskojen ja liukupalojen käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Pohjakiskoissa on myös palkin kulkua ohjaava olake.

Finnchain pohjakiskot

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/bottom_rails_1.jpg https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/bottom_rails_2.jpg https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/bottom_rails_3.jpg

Palkki FC-190 ja
kisko FC-R12

Yläkiskot

Finnchain järjestelmässä käytetään yläkiskoina joko lasikuiturakenteista kiskoa, jonka päälle asennetaan kisko FC-122 tai ruostumattomasta teräksestä valmistettua Z-kiskoa.

8. Vetokoneisto — Vetoakseli

Läpimenevät ruostumattomasta teräksestä valmistetut vetoakselit, joissa itsesäätyvät pallolaakerit. Pallolaakerit helpottavat asennusta ja pidentävät laakerin käyttöikää.

Moottori

 • Hammasvaihdemoottori (SEW Eurodrive tai asiakkaan vaatimuksen mukaan)
 • Teho 0,18 – 0,55 kW

Tehonsiirto

 • Patentoitu HA44-ketju (muovinen) 
 • 16B-1 tai 20 B-1 standardisoidut rullaketjut

1. Vetokoneisto

Altaan reunalle sijoitettu moottori pyörittää hammaspyörävaihdetta, josta ruostumattomasta teräksestä valmistettu vetoakseli välittää vetopyörälle nopeuden. Altaan koosta riippuen nopeus 1,2 – 3 m/min ja moottorin teho 0,18 – 0,55 kW.

Mikäli altaassa on suuret lietekuormat tai altaan halkaisija on yli 40 m, voidaan käyttää Finnchainin patentoimaa kahden moottorin järjestelmää. Finnchainin testialtaalla suoritettujen kuormitustestausten tulokset osoittivat, että ketjuun kohdistuva maksimikuormitus vähentyi lähes 40 %, kun altaaseen asennettiin toinen moottori. Tämä mahdollistaa Finnchain-järjestelmän käytön myös suuremmissa altaissa.

Moottorin tehot ja nopeus altaan reunalla alla olevassa taulukossa (arvot ohjeellisia):

Tankin halkaisija (m)
10
15
20
30
40
Moottoriteho (kW)
0,18
0,18
0,25
0,37
0,37
Kaapimen nopeus (m/min)
1,2
1,2
1,8
2,5
3

2. Säädettäväjakoinen vetopyörä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vetopyörä pyörittää kuljetinketjua.

Vetopyöränä patentoitu säädettäväjakoinen vetotappipyörä, joka pidentää ketjun ja pyörän käyttöikää ja lisää toimintavarmuutta.

Vetotappipyörässä ainoana kuluvana osana on muovinen vetoholkki. Vetopyörää ei tarvitse irrottaa vetoakselilta, kun vetoholkki vaihdetaan, tai kun suoritetaan vetopyörän jaon säätäminen.

Adjustable pitch drive wheel

Get Adobe Flash player

3. Ketjunvartija

Patentoitu Ketjunvartija varmistaa kaapimen häiriöttömän toiminnan estämällä mekaanisesti ketjun ylihyppäämisen vetopyörällä.

Katso animaatio Ketjunvartijan toiminnasta

Todellisissa ylikuormatilanteissa Ketjunvartija pysäyttää moottorin.

4. Hampaattomat taittopyörät

Ketju kulkee seinään kiinnitettyjen polyasetaalista valmistettujen taittopyörien kautta.

Taittopyörästöt asennetaan n. 4 m välein. Sileät taittopyörät – ei kuluttavia hampaita.

5. Patentoitu kartiotappiketju

Kartiotappiketjuun kiinnitetään vetoaisa, jonka välityksellä pohja- ja pintakaavinta liikutetaan.

Patentoitu tapin kartiorakenne vähentää ketjuun kohdistuvaa rasitusta ja pidentää ketjun käyttöikää.

6. Pohjakaavin

Jokaisessa altaassa on vähintään kaksi pohjakaavinta, jotka on valmistettu lasikuituprofiileista. Mikäli lietettä on paljon tai altaan halkaisija on suuri, pohjakaapimia voidaan asentaa helposti useampia

Kaavinpalkit kulkevat altaan pohjassa pyörien päällä. Altaan pohjan mahdollisten epätasaisuuksien takia pyörät saattavat lukkiutua tai jumittua. Tästä syystä Finnchain kehitti itseohjautuvat pyörät, jotka automaattisesti hakeutuvat oikealle kulkuradalle. Tämä säästää altaan pohjaa ja pyörää kulumiselta.

Palkkiprofiilit

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/bottomscraper1.png

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/bottomscraper2.png

Palkki FC-300

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/bottomscraper3.png

Palkki FC-220

7. Pintakaavin

Lasikuituprofiilista valmistettu pintakaavin on kiinnitetty ruostumattoman putkirakenteen avulla pohjakaapimeen. Pintakaapimen päässä oleva patentoitu lietteenkokooja siirtää pintalietteen tehokkaasti altaan laidalla olevaan lietekouruun.

Pintalietteen poiston tehokkuus perustuu lietteen kerääjässä olevaan patoluukkuun, jonka kaavinpalkki aukaisee lähestyessään lietteen kerääjää. Luukun avautumisen aiheuttaman virtauksen avulla pintaliete saadaan kerättyä tehokkaasti. Samalla riittävä määrä saattovettä kuljettaa pintalietteen putkistoa pitkin jatkokäsittelyyn. Saattovesi estää jäätymisongelmat talvella. Patoluukun avautumista ja auki pysymistä voidaan säätää, joka mahdollistaa tehokkaamman pintalietteen poiston.

Osat - Palkkikaavin

1. Kuljetinketju

PERINTEINEN malli: kapea laakeripinta-ala

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/kuljetinketju_perinteinen_malli.jpg

 • Laakeripinnat suoraan suhteessa ketjun kulumiseen

FINNCHAIN-ratkaisu: laaja laakeripinta-ala

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/kuljetinketju_finnchain_ratkaisu.jpg

 • Pitkä käyttöikä ketjulle ja pyörille


Ketjumallit

Kaavinketju HA200

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha200.png

 • Pienet ja keskikokoiset altaat

Laakeripinnat

 • Nivel 2300 mm²
 • Hammasaukko 1300 mm²

Kaavinketju HA205

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha205.png

 • Keskikokoiset ja suuret altaat

Laakeripinnat

 • Nivel 1300 mm²
 • Hammasaukko 1640 mm²


Kaksoisketju FC-HA205X2

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha205x2.png

 • Suuriin altaisiin

Laakeripinnat

 • 2 x FC-HA2052. Patentoitu säädettäväjakoinen vetopyörä

Säädettäväjakoinen vetopyörä kompensoi muovisen ketjun venymisen ja kulumisen aiheuttaman jaon pitenemisen.

Muovisen kuljetinketjun ongelmana on venyminen, etenkin kuormituksen kasvaessa. Muovin aiheuttamaa venymää voidaan vähentää käyttämällä ketjulenkin raaka-aineessa lasikuitua. Laakeripintana ei kuitenkaan suositella lasikuidun käyttöä, koska se kuluttaa ketjun laakeripintoja ja ketju kuluu nopeammin. Kaikilla ketjutyypeillä ketjun jako pitenee aikaa myöten ketjun kuluessa.

Ketjun venymisen aiheuttama ongelma on se, että ketjun ja vetopyörän jako ei vastaa toisiaan, ja siitä johtuen ketjua vetää vain muutama hammas/vetotappi. Tällaisessa tilanteessa ketju pyrkii hyppäämään vetopyörältä hampaan yli ja tämä aiheuttaa aina ongelmia (palkin menevät vinoon ja putoavat altaan pohjalle – tiedossa prosessin keskeytyminen ja remontti). Tästä syystä muissa järjestelmissä on useasti tehtävillä huolloilla pidettävä kuljetinketju jatkuvasti kireänä etenkin suurissa altaissa.

 

Elinaikavertailu

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/graf_elinaikavertailu_en.png

Finnchain järjestelmässä ketjun jaon piteneminen on kompensoitu yksinkertaisella ja nerokkaalla säädettäväjakoisella vetopyörällä. Vetotappeja säätämällä saadaan venyneen ja kuluneen ketjunkin jako täsmäämään vetopyörän jakoon kasvattamalla jakoympyrän halkaisijaa.

 

Patentoitu säädettäväjakoinen vetopyörä

Get Adobe Flash player

3. Patentoitu ketjunvartija

Kun ketju venyy tai kuluu, ketjun jako ei enää vastaa vetopyörän jakoa ja kuorma jakaantuu enää kahdelle tai yhdelle lenkille kerrallaan. Tällaisessa tilanteessa ketju pyrkii helposti hyppäämään vetopyörältä yli, ja siitä syystä ketju on pidettävä kireällä kaiken aikaa.

Finnchain järjestelmän Ketjunvartija poistaa tämän ongelman, sillä Ketjunvartija estää ketjun ylihyppimisen mekaanisesti. Ketjunvartijaan voidaan myös liittää sähköinen kytkin, joka sammuttaa moottorin ylikuormatilanteessa.

Katso Ketjunvartijan toiminta-animaatio

4. Kaavinpalkit - Laaja palkkivalikoima

Finnchain-järjestelmässä on 6 eri palkkivaihtoehtoa:

 • korkeat palkit altaille joissa suuri vedenpinnan vaihtelu
 • erikoisvahvat palkit leveille altaille
 • teräspalkit kapeille altaille


Pintalietteen kaapimessa kaikki palkit varustettu helposti uusittavalla kaavinkumilla.

Valikoimassamme jopa 5 eri palkkiprofiilia, jolloin jokaiseen allaskokoon ja lietemäärään löytyy sopiva palkkiratkaisu.

Finnchain-järjestelmän palkkiprofiilit

  Palkki Korkeus, mm Jäyhyysmomentti,
mm4
Vääntöjäyhyysmomentti, mm4
         
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-190.jpg FC-190 190 X – X : 3 605 000
Y – Y : 376 100
479 313
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-300.jpg FC-200 200 X – X : 5 724 000
Y – Y : 1 152 500
2 520 000
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-220.jpg FC-220 220 X – X : 10 881 245
Y – Y : 5 083 635
7 012 345
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-300.jpg FC-300 300 X – X : 11 183 000
Y – Y : 1 664 100
2 521 000
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-310.jpg FC-310 310 X – X : 19 917 118
Y – Y : 5 600 130
7 013 038

5. Kaavinpalkkien oikea kiinnitys

Vuosien aikana käytäntö on osoittanut, että ne ketjulenkit, joihin palkki on kiinnitetty, kuten myös viereiset ketjulenkit pyrkivät kulumaan järjestelmän muita lenkkejä nopeammin.

On myös todettu, että mitä korkeampi palkki järjestelmään on asennettu, sitä suurempi on kaapimen värinä ja ketjun kuluminen. Ongelma vaikeutuu entisestään leveissä altaissa, joissa vaaditaan korkeita kaavinpalkkiprofiileja suuremman lietemassan siirtämiseksi. Finnchainin kehittämästä ja patentoimasta kaavinpalkin kiinnitysmenetelmästä johtuen ei kyseistä värinää järjestelmässä esiinny.

Perinteinen palkin kiinnitystapa korvakelenkkiä käyttäen:

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/attachment_1.jpg

Ratkaisuna Finnchain patentoidut palkkien päätykappaleet

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/attachment_2.jpg

Finnchain -kiinnityksellä tärinätön liike.
Palkki FC-220

 

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/attachment_3.jpg

Finnchain -kiinnityksellä tärinätön liike.
Palkki FC-190

6. Sileät taittopyörät – ei kuluttavia hampaita

Taittopyörä FC-1P/76, oikealla tuplataittopyörä FC-1P/80X2 suurille altaille.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/idler_wheels_1.jpg https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/idler_wheels_2.jpg

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/idler_wheels_3.jpg

 

Pitkän käyttökokemuksen myötä olemme huomanneet, että taittopyörien hampaat kuluttivat ketjua jopa enemmän kuin vetopyörän hampaat.

Finnchain järjestelmässä ketjun rakenne mahdollistaa hampaattomien, sileiden taittopyörien käyttämisen.

7. Kiskot

Palkkityyppisessä pintalietejärjestelmässä palkkeja kannattelevat kiskoja on kahta eri vaihtoehtoa:

KISKO FC-R100

 • lasikuituinen kannatin + muovinen kulutuskisko

KISKO Z3

 • ruostumattomasta teräksestä valmistettu Z-profiilinen kisko

8. Vetokoneisto

Läpimenevät ruostumattomasta teräksestä valmistetut vetoakselit.

Moottori

 • hammasvaihdemoottori (SEW Eurodrive tai asiakkaan toiveiden mukaan)
 • teho 0,18 – 0,55 kW altaan koosta riippuen

Tehonsiirto
Yleisin tyyppi on tehonsiirto suoraan moottorilta tai vaihtoehtoisesti ketjuvälityksellä käyttäen patentoitua HA44-ketjua (muovinen) tai 16B-1 tai 20 B-1 standardisoituja rullaketjuja.