Vi leder
produktutvecklingen

Patenterade lösningar
för vatten- och avloppsrening.

Långlivade 
och driftsärka

Finnchain-systemens livslängd och driftsäkerhet
ligger internationellt sett i branschens absoluta toppklass.

En kostnadsbesparande
investering

Våra slittåliga Finnchain-produkter sparar
på driftkostnaderna och blir snabbt en lönsam investering.

Starkt kunnande inom miljöteknik

Finnchain Oy besitter en stark branschkompetens inom kedjetransportörer. Vi specialiserar oss på miljötekniska tillämpningar. Till våra huvudprodukter hör kedjedrivna slamtransportörsystem för avlopps- och vattenrening. Dessutom erbjuder vi övertäckningsalternativ med solceller, som hjälper till att skapa energieffektiva och hållbara lösningar.

Hela vår verksamhet, från planeringen av produkterna till den underhållsfria driften, avspeglar vår orubbliga attityd – att uppfylla våra kunders önskemål och behov på ett professionellt, pålitligt, långsiktigt och övergripande sätt.

Vi erbjuder den senaste tekniken inom branschen och den bästa möjliga helhetslösningen när det gäller driftsäkerheten.

Innovation och erfarenhet

Nya, innovativa lösningar
som bygger på kedjetransportörer har levererats till 3 300 anläggningar sedan 1984.

Helhetsgrepp om ekonomin

Lång livslängd i kombination med låga drifts- och underhållskostnader gör en investering i våra produkter lönsam.

Miljövänlighet

Hållbara och långlivade lösningar är mer miljövänliga.

Finnchain-systemens långa livslängd och höga driftsäkerhet ligger i den internationella branschtoppen.

Se våra referens »

Finnchains system är ytterst funktionella. Den genialt enkla designen har övertygat oss.”

Ryo Ishikawa, Projektledare
Swing Corporation, Japan