100% kvalitetsgaranti

100% kvalitetsgaranti

En kedja är lika stark som dess svagaste länk. Å andra sidan – om alla länkar testas, vet vi att Finnchains kedjetransportörer inte har några svaga länkar alls!

Alla länkar i Finnchains kedjor dragtestas. De omfattande testerna infördes år 2013 för att stärka kvaliteten på våra produkter och säkerställa att alla länkar uppfyller kraven.

Varje detalj i vår verksamhet bygger på hög kvalitet, vilket skapar mervärde för våra kunder.

Testad kedjan

Se vår video