Hittills

Halmstad får de första solpaneltäckta bassängerna i Sverige!

I framtidens vattenverk kommer bassängerna att vara övertäckta och energibehovet att tillgodoses med hjälp av förnyelsebar energi. I Halmstad i södra Sverige blir det verklighet redan nästa år, då vattenreningsverket Laholmsbuktens VA beslutat installera solpaneltak. Dessutom minimeras uppkomsten av störande lukt och gaser som bildas kan samlas in även utomhus.

Finnchains patenterade övertäckningslösning för vattenreningsverk passar utmärkt för rektangulära bassänger. Solpanelerna samlar in den energi som avskiljningsarmarna behöver och gör koldioxidavtrycket från dem negativt. Dessutom kan de olägenheter som orsakas av metangaser minskas. Det var av dessa anledningar som Halmstad valde just Finnchains soltak till sina bassänger. Projektavtalet undertecknades den 26/8 och installationen av taken ska vara slutförd i november 2021.

”Finnchains lösning är helt unik. Det viktigaste kravet när det gällde investeringen var att minska luktproblemen men samtidigt kan vi tack vare lösningen från Finnchain ta ett betydande steg även mot större miljövänlighet och energieffektivitet”, säger Laholmsbuktens VA AB:s Verksamhetskontroller Michael Karlsson.