Finnchain

Finnchain

Finnchain Oy besitter en stark kompetens inom kedjetransportörer med specialinriktning på miljötekniska tillämpningar. Till våra huvudprodukter hör kedjedrivna transportörsystem för avlopps- och vattenrening. All vår verksamhet, från planeringen av produkterna till deras underhållsfrihet den dagliga driften, avspeglar vår orubbliga inställning – att uppfylla våra kunders önskemål och behov på ett professionellt, pålitligt, långsiktigt och övergripande sätt.

Fördelar med Finnchain-systemen

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/innovatiivinen.png

Innovation och erfarenhet

Nya, innovativa lösningar
som bygger på kedjetransportörer har levererats till 3 300 anläggningar sedan 1984.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/luotettava.png

Pålitlighet

Pålitlighet och leveranssäkerhet är nyckelord i all vår verksamhet och innebär samtidigt ekonomiska fördelar.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/ymparisto.png

Miljövänlighet

Hållbara och långlivade produkter står för miljövänlighet när den är som bäst.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/taloudellinen.png

Helhetsgrepp om ekonomin

Lång livslängd i kombination med låga drifts- och underhållskostnader ger lönsamma investeringar.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/partners.png

Samarbetspartnerskap

Ett fungerande och resultatinriktat partnerskap bygger på tillit och engagemang kring gemensamma mål.

Lokal kundservice

Liksom på hemmamarknaden sker även den internationella verksamheten i nära samarbete med våra lokala och regionala partner för att våra kunder och slutanvändare ska få lokal service.

Finnchain säkerställer driftkvaliteten och -funktionen hos varje levererat system genom att utbilda och instruera både kunden och slutanvändaren.

Finnchain-system finns redan i 3300 anläggningar runtom i världen

Finnchain är idag känt för att tillhandahålla branschens mest unika slamtransportörsystem för processteknisk vattenrening. För närvarande finns våra system i över 50 länder på olika håll i världen. Slamtransportörerna skräddarsys efter varje kunds behov och driftmiljö. Våra lokala partner har en viktig roll när det gäller att ansvara för att leveranserna motsvarar användarnas behov och önskemål. Vårt företag har ett långsiktigt samarbete med globalt kända samarbetspartner på alla marknadssektorer inom branscherna bygg, entreprenad och vattenrening.