Finnchain Oy

Från då till nu

Från då till nu

Idag betonar vi vikten i att vara unika när det gäller att stå ut bland alla andra.
Världen är ju redan full av kopior. Denna idé upptogs i verksamheten av Finnchain Oy:s grundare Pekka Tuomikoski redan på 1980-talet, då hans idag omtyckta tanke såg dagens ljus. I sin idévärld var Tuomikoski redan då modigt före sin tid när han lanserade nya lösningar på marknaden.

Tandhakekedjans och drivhjulets tillkomst

Redan samma år blev de första kedjemodellerna färdiga, liksom ett drivhjul – båda revolutionerande smarta lösningar inom kedjetransportörbranschen. Denna funktionsmässigt helt nya kedjeteknik övertygade både branschexperter och anläggningsleverantörer inom vattenteknikbranschen – en bransch som befann sig i en brytningstid.

Tuomikoski hade utvecklat en ny slags tandhakekedja och ett tillhörande drivhjul, som byggde på en ny teknik. Tekniken användes i vattenreningsverk, i kedjedrivna system för avlägsnande av slam. Redan 1984 var bl.a. Helsingfors, Lahtis och Tavastehus avloppsreningsverk i Finland villiga att skaffa sig erfarenheter av denna nya, rostfria, energivänliga, vattensmorda och i stort sett underhållsfria och viktmässigt lätta konstruktion och tog därför in lösningen för provdrift. De såg hur de många fördelarna med det nya systemet överglänste de gamla traditionella systemen. Användarerfarenheter inhämtades bl.a. i krävande finländska väderförhållanden under olika årstider.

Familjeföretaget och den internationella marknaden

Historien bakom Finnchain går tillbaka till 1982, då verksamheten startade under namnet Ketjumyynti Tuomikoski. År 1984 specialiserade sig företaget inom miljösektorn som leverantör av kedjedrivna slamtransportörer.

Tack vare en stark produktutveckling beslutade Pekka Tuomikoski och hans dotter Leena att med gemensamma krafter bege sig ut på den internationella marknaden. Systemen började marknadsföras till Europa och övriga världen. År 1992 grundades ett familjeföretag i syfte att sköta den globala exporten av finskutvecklad kedjetransportörteknik. Företaget döptes till Finnchain Oy.

Regelbunden närvaro på internationella mässor fick företagets och systemens renommé att växa, liksom deras image. En slags milstolpe värd att nämna när det gäller Finnchains resa ut på den internationella marknaden var avloppsreningsverket i Psyttalia i Aten, Grekland. Dit levererade Finnchain 128 slamtransportörsystem. Sett som en enskild leverans är detta den största i sitt slag i Europa. Projektet genomfördes inom loppet av ett år och i och med det avtalet kom Finnchains affärsverksamhet igång med en allt starkare tillväxt på den krävande exportmarknad som råder inom branschen.

Under 2002 gjordes en ny företagsändring. Finnchain köpte Ketjumyynti, varvid Ketjumyynti blev ett dotterbolag till Finnchain. Ketjumyynti behölls som ett separat företag, eftersom Ketjumyynti som företagsnamn var mer känt i Finland än Finnchain. Under årens lopp konstaterades det dock att Finnchain blivit etablerat även i sitt internationella hemland och Ketjumyynti fusionerades helt med Finnchain år 2011.

Pekka Tuomikoski valde att fortsätta som styrelseordförande i bolaget, samt som chef för avdelningen för nya innovationer. Dottern Leena Tuomikoski tog över ansvaret för driften i egenskap av verkställande direktör.

Våra innovationer

På Finnchain har vi ställt upp följande mål och kriterier för den fortsatta produktutvecklingen:

 • Lätta och hållfasta, pålitliga konstruktioner som är så energivänliga som möjligt
 • Materialmässigt uppfyller de bästa kvalitetskraven.
 • Pålitlig dygnet-runt-drift (24 t/dygn)
 • Driften och underhållet ska vara billigt och enkelt
 • Lång livslängd som går att bevisa
 • Bra, världsomspännande tillgänglighet och rimliga leveranstider
 • Ska uppfylla de internationella ISO-9001-standarderna.
 • Våra representanter utgörs av experter inom branschen
 • Totalpriset ska kunna beräknas på ett pålitligt sätt och jämföras med avseende på inköpskostnad
 • driftskostnader
 • energikostnader
 • systemens driftsäkerhet
 • underhållskostnader
 • livslängd
  = ROI (return on investment)

Finnchain Oy idag

Idag har vi byggt upp ett globalt systemleverantörsföretag kring Tuomikoskis affärsidé. En leverantör, som är välkänd ute i världen för det mest innovativa utvecklingsarbetet samt för dussintals olika, systemrelaterade patent.

Finnchain Oy har expanderat sitt marknadsfält år för år och bedriver nu exportverksamhet till mer än 40 länder. Bland referenserna kan Finnchain stolt visa upp anläggningsinstallationer från loppet av ett helt kvartssekel. Exempel på användarnas starka tillit hittar du under våra referensanläggningar.

Företagets starka och innovativa grepp om branschen, de tydliga framtidsvisionerna och de strategiska målen garanterar både våra befintliga och nya kunder att vi är en pålitlig samarbetspartner som även respekteras av våra konkurrenter.

2021 förvärvade Addtech Ab Finnchain Oy, den tidigare ägaren Leena Tuomikoski fortsätter som VD och styrelseledamot.