Finnchain Oy

Miljö

Engagemang på en global nivå

Skyddet av världens vattentillgångar är något som berör oss alla. Vi är generellt engagerade i att göra vår andel genom att tillverka kedjedrivna system som möjliggör en effektivare vattenrening.

Miljöaspekter hos vår produkt

Vår affärsverksamhet anknyter till en av livets grundförutsättningar, nämligen rent vatten. För oss är de ekologiska värdena oerhört viktiga. Vi har förbundit oss att utveckla miljövänliga produkter. Vi värnar om miljön genom att tillverka långlivade produkter med en låg energiförbrukning och komponenter som är lätta att återvinna. Även våra underleverantörer tillämpar dessa standarder och mål i sin verksamhet.