Vår affärsidé

Finnchain Oy är en innovativ, snabb och flexibel leverantör av helhetslösningar. Vi utvecklar, tillverkar, marknadsför, installerar och underhåller förstklassiga slamtransportörsystem för vatten- och avloppsrening.

Vision

Att hålla processen igång! Vi har som mål att permanenta och utveckla vår position som världens bästa leverantör av driftsäkra och högkvalitativa slamtransportörsystem samt som en pålitlig partner till våra kunder och samarbetspartner.

Vår dagliga verksamhet styrs av ett tätt samarbete med slutanvändarna och våra övriga samarbetspartner. Vi arbetar innovativt, kvalitetsmedvetet och kundorienterat för att uppfylla våra kunders önskemål och behov och för att till och med överträffa de förväntningar som ställs på oss, också när det gäller miljövänligheten.

Vi håller fast vid vårt ansvarsfulla och rättvisa sätt att värna om miljön, affärsverksamheten och våra anställda.