Finnchain Oy

Våra verksamhetsprinciper

Finnchain njuter kundernas och de anställdas lojalitet, och dessa belönas i sin tur av oss på företaget genom inlevelse och etiskt handlande.

I framtiden är vår målsättning att upprätthålla och utveckla vår position som den bästa leverantören av kedjedrivna slamtransportörsystem och en pålitlig samarbetspartner till våra säljrepresentanter. Detta uppnår vi genom nära samarbete med våra lokala representanter och genom att flitigt genomföra grundläggande arbetsuppgifter såsom utveckling, produktion, leveranser, montage och servicearbeten. Allt ovanstående utför vi med omsorg för att arbetet ska motsvara våra kunders och slutanvändares förväntningar.

På samma sätt sköter vi även de väsentliga faktorer som påverkar företagets framgång på sikt. Vi vill till exempel att våra relationer med kunder, slutanvändare och entreprenörer ska vara fria från förutfattade meningar. Vi håller fast vid vårt uppfinningsrika och ansvarsfulla sätt att bedriva affärsverksamhet.

Vår affärsidé

Finnchain Oy är en innovativ, snabb och flexibel leverantör av helhetslösningar. Vi utvecklar, tillverkar, marknadsför, installerar och underhåller förstklassiga slamtransportörsystem för vatten- och avloppsrening.

Vår värdegrund

Produkter som håller mer än hög kvalitet

Förutom att tillverka högklassiga slamtransportörsystem som uppfyller våra kunders behov, koncentrerar vi oss också på att vårda våra inre och yttre kundrelationer. I vår verksamhet fokuserar vi på flexibilitet, ansvarsfullhet, individualitet och servicevilja. Att få kundvärdet att växa är utgångspunkten för de system och tjänster som vi erbjuder.

Vår uppfinningsrikedom visar sig i det stora antalet nyskapande lösningar och beviljade internationella patent. Vi sätter ett värde i att utveckla nytt, vi följer utvecklingen inom branschen och vi tar till oss av nya innovationer och tillvägagångssätt på en global nivå.

Personalens engagemang återspeglas i långvariga anställningar, ömsesidig respekt och en öppen attityd. Varje person ansvarar för kvaliteten hos sina egna arbetsuppgifter och medverkar samtidigt till att kontinuerligt utveckla den övergripande kvaliteten och den goda servicen till våra kunder.

Vision

Att hålla processen igång! 

Vi har som mål att permanenta och utveckla vår position som världens bästa leverantör av driftsäkra och högkvalitativa slamtransportörsystem samt som en pålitlig partner till våra kunder och samarbetspartner.

Vår dagliga verksamhet styrs av ett tätt samarbete med slutanvändarna och våra övriga samarbetspartner. Vi arbetar innovativt, kvalitetsmedvetet och kundorienterat för att uppfylla våra kunders önskemål och behov och för att till och med överträffa de förväntningar som ställs på oss, också när det gäller miljövänligheten.

Vi håller fast vid vårt ansvarsfulla och rättvisa sätt att värna om miljön, affärsverksamheten och våra anställda.