Innovated by Finnchain

Finnchain är känt för sin kontinuerliga produktutveckling. Mer än 30 års erfarenhet av att tillverka kedjedrivna slamtransportörsystem har hjälpt oss lyckas med att ta hållbarheten och den långa livslängden till en helt ny nivå.

 

 

BAKOM PRODUKTUTVECKLINGEN

 

Patenterad teknik

 

BAKOM PRODUKTUTVECKLINGEN

Finnchain Oy utvecklar, tillverkar och installerar förstklassiga slamtransportörsystem för rening av vatten och avloppsvatten. Vi använder den senaste tekniken inom branschen för att kunna erbjuda en så underhållsfri och driftsäker helhetslösning som möjligt.

Vi driver ständigt på vår produktutveckling för att ännu bättre kunna infria våra kvalitetslöften. Att vår produktutveckling varit framgångsrik syns inte minst i de många internationella patent, som vi blivit beviljade, och på framgångarna på den internationella marknaden. Under 2008 tilldelades Finnchain Oy INNOSUOMI-priset av republikens president för sin innovativa verksamhet och sin satsning på att förbättra konkurrenskraften.

 

Innovationer som rör slamtransportörer i rektangulära bassänger

VÅR PATENTERADE TANDHAKEKEDJA

BREDA KUGGYTOR GARANTERAR EN LÅNG LIVSLÄNGD

TRADITIONELL modell:
Smalt draghjul

Ytan mellan dragkuggen
och kedjan är mindre.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/kuljetinketju_perinteinen_malli.jpg

FINNCHAINS lösning:
Brett hjul med dragstänger

Draghjulets kraft fördelas på kedjans hela bredd,
ytan mellan dragkuggen och kedjan är större.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/kuljetinketju_finnchain_ratkaisu.jpg

 

Kedjemodeller

Dragkedja HA200

Små och medelstora bassänger
Kugglagrets ytareal
Led 1170 mm²
Gluggöppning 1300 mm²

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha200.png

Dragkedja HA205

Medelstora och stora bassänger

Kugglagrets ytareal
– Led 1300 mm²
Gluggöppning 1640 mm²

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha205.png

 

Dubbelkedja FC-HA205X2

Stora bassänger
Kugglagrets ytareal
2 x FC-HA205

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/collector_chain_ha205x2.png

 

PATENTERAT DRIVHJUL

PATENTERAT DRIVHJUL

Ett drivhjul av rostfritt stål driver transportkedjan. Drivhjulet utgörs av ett patenterat, fördelningsjusterbart hjul med dragstänger, som förlänger livslängden för både kedjan och hjulet och ökar driftsäkerheten. Den enda slitdelen i drivhjulet är draghylsan i plast. Drivhjulet behöver inte lossas från sin axel vid byte av draghylsa eller då hjulets kuggfördelning ska justeras.

PATENTERAD KEDJEVAKT

PATENTERAD KEDJEVAKT

När en kedja töjs ut eller slits, motsvarar dess länkavstånd inte längre dragkedjans kuggfördelning varvid lasten fördelas på endast två eller en enda länk åt gången. I ett sådant läge vill kedjan gärna hoppa på draghjulet, och måste därför hållas hårt spänd hela tiden. Finnchains kedjevakt eliminerar detta problem och hindrar mekaniskt kedjan från att hoppa. Kedjevakten kan även förses med en elektrisk brytare som stänger av motorn vid överbelastning.

PATENTERAD BALKINFÄSTNING

KAPSLAD KONSTRUKTION GER HÅLLBARA OCH RAKA BALKAR

Den kapslade konstruktionen med sin höga halt av glas (60–70 %) garanterar att balkarna i Finnchain-systemen förblir stela och raka, vilket ger problemfri drift även i stora bassänger. I vårt sortiment ingår upp till 5 olika balkprofiler, vilket garanterar att det alltid finns en modell som passar, oavsett bassängstorlek eller slamvolym.

Ju högre de balkarna som installeras i systemet är, desto mer vibrerar slamtransportörerna och desto mer slits kedjan. Problemet blir än svårare i breda bassänger, som kräver höga profiler på transportörerna så att de kan förflytta större slamvolymer. Tack vare Finnchains egenutvecklade och patenterade fästsystem för slamtransportörernas balkar uppstår inga sådana vibrationer i systemet.

Finnchain system balkprofiler

Balk Höjd,
mm
Tröghetsmoment,
mm4
Torsion,
mm4
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-190.jpg FC-190 190 X – X : 3 605 000
Y – Y : 376 100
479 313
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-200.jpg FC-200 200 X – X : 5 724 000
Y – Y : 1 152 500
2 520 000
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-220.jpg FC-220 220 X – X : 10 881 245
Y – Y : 5 083 635
7 012 345
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-300.jpg FC-300 300 X – X : 11 183 000
Y – Y : 1 664 100
2 521 000
files/img/kuvitus/flight-profile-fc-310.jpg FC-310 310 X – X : 19 917 118
Y – Y : 5 600 130
7 013 038

PATENTERAD FinnFlow

EN PATENTERAD FUNKTIONSMODELL

FinnFlow® är ett system som på ett intelligent sätt utnyttjar vattenflödet för att göra systemet driftsäkert, energibesparande och underhållsfritt. Systemet passar alla typer av bassänger där slam behöver avlägsnas från ytan. Det enda kravet är att FinnFlow®-uppsamlaren går att ansluta till avrinningsröret eller -rännan för renat vatten, så att ett flöde uppstår.

Det vanligaste användningsområdet för FinnFlow® är i för- och eftersedimenteringsbassänger, där de slamtransporterande balkarna leder slammet mot FinnFlow®-insamlaren. I FinnFlow®-systemet samlas flytslammet in i en uppsamlare med hjälp av olika vattennivåer. Eftersom flödet är kontinuerligt, följer även en del renat vatten som med flytslammet.

Det intelligenta med systemet är att flytslammet styrs in i en mindre box inuti insamlaren medan det medföljande vattnet leds via ett rör i insamlarens botten till avrinningsröret för renat vatten. I varje steg regleras vattenflödet med hjälp av skillnader i vattennivån.

solar covers image

SOLARTAK

KOLL PÅ STÖRANDE LUKTER

Finnchains Solar-tak är utvecklade för att hindra uppkomsten av luktproblem från bassängerna. Takmodulerna kan därför fogas tätt samman och avluftningen kan förses med aktivkolfilter. Samtidigt förhindras skadliga gaser från att komma ut i miljön.

files/img/kuvitus/solarkate.jpg

files/img/kuvitus/solarkate_aurinkopaneeli.jpg

FC-SOL-1500 tak

FC-SOL 1500 kate aurinkopaneelilla

FÖRNYBAR ENERGI

Finnchains Solar-tak möjliggör även utnyttjande av förnybar energi, eftersom takmodulerna går att förse med solpaneler. Därmed kan bassängytan utnyttjas till att samla in förnybar energi.

files/img/kuvitus/solarkatteet_huittinen.jpg

Eftersom taket hindrar solljus från att nå vattnet minskar också algtillväxten. Taket hindrar dessutom snö, regn och damm från att blåsa in i bassängen.

Innovationer som rör slamavskiljare i runda bassänger

 

KORROSIONSFRIA MATERIAL

 

 

 

KORROSIONSTÅLIGHET OCH ENERGIBESPARINGAR TACK VARE KLOKA MATERIALVAL

Bland alla material är tekniska plaster och glasfiber de mest optimala att användas i vatten eller avloppsvatten. Konstruktionen hos de kedjedrivna slamtransportörer som Finnchain har utvecklat gör det möjligt att använda just dessa material. Huvudmaterialet i Finnchain-systemens komponenter utgörs också av tekniska plaster och glasfiber. Ståldetaljerna tillverkas av rostfritt eller syrafast stål. Därmed slipper man behovet av rostskyddsmålning.

Transportörsarmar av glasfiber är väsentligt mycket lättare än ett tungt stålspann, och den mängd energi som krävs för att förflytta Finnchain-armarna blir därför också mindre. För att driva Finnchain-armarna räcker det med en motoreffekt på 0,37 kW.

Transportörsarmen byggs upp av lätta komponenter som kan monteras ihop på plats intill bassängen. Det sparar in på installations- och transportkostnaderna. Finnchain-armarnas enskilt tyngsta komponenter utgörs av motorn och växeln, som väger ca. 100 kg. Inga lyftkranar behövs vid installationen.

VÅR TESTBASSÄNG

EN EGEN TESTBASSÄNG ÄR TILL HJÄLP I PRODUKTUTVECKLINGEN

Hos Finnchain sker all produktutveckling kontinuerligt. Därför byggde vi en egen testbassäng med en diameter på 25 meter. Under detta massiva projekt har vi gjort nya ändringar i transportörsarmarna, både när det gäller konstruktionen och de bästa möjliga råvarukombinationerna för de olika komponenterna. Tack vare detta produktutvecklingsprojekt har vi uppdaterat i stort sett samtliga delar. De största nymodigheterna som tillkommit är en patenterad transportkedje- och draghjulslösning, nya bryt- och spännhjul, en lättare yttransportör för effektivare avlägsnande av flytslam, självstyrande hjul på bottentransportören samt användning av dubbla motorer i stora bassänger.

PATENTERAD KONISK PINNE

EN SPECIALKONSTRUKTION SOM MINSKAR KEDJANS BÖJNING

Finnchain har utvecklat en speciell kedja för runda bassänger. Det speciella med kedjan är den patenterade koniska låspinnen, som minskar kedjans tänjning längs bassängens omkrets med 50 % jämfört med en vanlig kedja. Den koniska pinnen utvecklades i samarbete med universitetet.

PATENTERAD METOD FÖR
AVLÄGSNANDE AV FLYTSLAM

AVLÄGSNANDE AV FLYTSLAM

I ett Finnchain-system rör sig en transportörsarm längs bassängytan och för med sig flytslammet till en slamuppsamlare i kanten av bassängen. Effektiviteten hos systemet bygger på att en dammlucka i slamuppsamlaren öppnas då transportörsarmen närmar sig uppsamlaren. Vattenflödet som uppstår i samband med lucköppningen gör att flytslammet effektivt kan samlas in. Samtidigt medföljer en tillräcklig mängd vatten som kan transportera flytslammet genom rören till vidare behandling. Det medföljande vattnet förhindrar problem med frysning vintertid. Det är möjligt att justera när dammluckan öppnas samt hur länge den ska vara öppen så att flytslammet kan avlägsnas så effektivt som möjligt.

 

kuvituskuva_1  

NÖJDA KUNDER RUNT HELA VÄRLDEN

 

Vi har levererat tusentals system till nästan 60 olika länder.