Referenser

Jekaterinburg, Ryssland

Jekaterinburg, Ryssland

Separata transportörer för flyt- och bottenslam levererades år 2002 till fyra bassänger i Jekaterinburg. I ett senare skede har vi även levererat transportörer till för- och eftersedimenteringsbassängerna (64 m x 10 m ja 63 m x 12 m).

Installationsår2003
Bassängmått
Flytslamtransportör
Bottenslamtransportör
Bredd
2 m
0,6 m
 Längd
30 m
30 m
 Antal
4 st transportörsarmar
4 st transportörsarmar

 

Jekateringburg ReferenceFinnchain HämeenlinnaFinnchain Hämeenlinna