Halmstad får de första solpaneltäckta bassängerna i Sverige!

Författare: Administrator Inga kommentarer

I framtidens vattenverk kommer bassängerna att vara övertäckta och energibehovet att tillgodoses med hjälp av förnyelsebar energi. I Halmstad i södra Sverige blir det verklighet redan nästa år, då vattenreningsverket Laholmsbuktens VA beslutat installera solpaneltak. Dessutom minimeras uppkomsten av störande lukt och gaser som bildas kan samlas in även utomhus.

Finnchains patenterade övertäckningslösning för vattenreningsverk passar utmärkt för rektangulära bassänger. Solpanelerna samlar in den energi som avskiljningsarmarna behöver och gör koldioxidavtrycket från dem negativt. Dessutom kan de olägenheter som orsakas av metangaser minskas. Det var av dessa anledningar som Halmstad valde just Finnchains soltak till sina bassänger. Projektavtalet undertecknades den 26/8 och installationen av taken ska vara slutförd i november 2021.

”Finnchains lösning är helt unik. Det viktigaste kravet när det gällde investeringen var att minska luktproblemen men samtidigt kan vi tack vare lösningen från Finnchain ta ett betydande steg även mot större miljövänlighet och energieffektivitet”, säger Laholmsbuktens VA AB:s Verksamhetskontroller Michael Karlsson.

Läs mer

Share:

Finnchain products and values of environmental protection combined

Författare: Administrator Inga kommentarer

As part of the way towards carbon neutrality, we have built a new car shelter to our offices in Rauma.It combines Finnchain products with the values of environmental protection. By using our Solar Cover, not only it protects cars but also creates renewable energy. Solar cover is originally designed for covering sedimentation treatment tanks in wastewater treatmentfacilities […]

Läs mer

Share: