Bottenslamtransportörer

Slamtransportörer för
rektangulära bassänger

Våra bottenslamtransportörer

Våra bottenslamtransportörer avlägsnar effektivt slam från bassängens botten. Systemets transportörsarmar rör sig genom bassängen på två eller tre par hjul och skrapar med sig slammet från bassängens botten ner i en slamficka. Slamfickan kan i sin tur förses med en separat, tvärgående transportör, som leder slammet till avledningskanalen. Vi kan erbjuda systemlösningar som passar även krävande förhållanden. Bottenslamtransportörer används i för- och eftersedimanteringsbassänger samt i regnvattenbassänger.

Vår unika teknologi och våra högklassiga komponenter är en garanti för att systemen är pålitliga, driftsäkra och långlivade. Målet med vår produktutveckling är att minska driftskostnaderna och arbetet med att byta ut delar samt att spara tid och att skona naturen.