Kombinerade transportörer för flyt- och bottenslam

Slamtransportörer för
rektangulära bassänger

Kombinerade transportörer för flyt- och bottenslam

Det vanligaste kedjedrivna slamtransportörsystemet rakar effektivt undan slam både på botten och ytan av bassängen. Våra kombinerade transportörer för flyt- och bottenslam rör sig genom bassängen med hjälp av fyra par hjul. Bottenslammet rakas ner i en slamficka och på returen transporterar balkarna med sig flytslammet ner i en flytslamränna, som är placerad vid ytan av bassängen. Slamfickan kan i sin tur förses med en separat, tvärgående transportör, som leder slammet till avledningskanalen. Vi kan erbjuda systemlösningar som passar även krävande förhållanden såsom extra långa och breda bassänger.Kombinerade transportörsystem för både flyt- och bottenslam används i både för- och eftersedimenteringsbassänger.

Våra patenterade lösningar ökar Finnchain-systemens driftsäkerhet, livslängd och energivänlighet och underlättar dessutom underhållet. Transportörsystemens driftsäkerhet, effektivitet och långa livslängd ligger i toppklass, vilket gör dem till lönsamma investeringar.
Psyttalia reference

Referens

PSYTTALIA