Lamellbassänger

Transportörer för bottenslam

 

 

Lamellbassänger

Lameller används emellanåt för att effektivisera sedimenteringsprocessen. I detta system för avlägsnande av bottenslam har utrymmet som behövs för att installera lameller tagits i beaktande. I mitten och ovanför det kedjedrivna systemet finns fritt utrymme för montering av lamellskivor. De kedjedrivna Finnchain-armarna rör sig nämligen med hjälp av två par hjul längs glidskenor på botten. Slammet transporteras från bassängens botten in i en slamficka.

Finnchains starka kompetens och kontinuerliga utvecklingsarbete har lett till innovativa och internationellt patenterade lösningar för vatten- och avloppsrening i hela världen.

 

Finnchain Besos
Finnchain Besos