Våra produkter

Slamtransportörer
för cirkulära bassänger

Slamtransportörer för cirkulära bassänger

Finnchain har en egen, kedjedriven slamtransportör för runda sedimentationsbassänger. Här driver kedjetransportörerna runt två eller flera transportörsarmar längs botten samt vid behov en sammankopplad transportörsarm på ytan. Systemets alla rörliga delar är placerade under vattenytan, vilket förhindrar problem med frysning vintertid och gör det enkelt att täcka bassängerna, då takmodulerna kan ta stöd mot bassängens kant. Alla delar som ingår i Finnchain-systemen tillverkas av korrosionståliga material såsom glasfiber, plast och rostfritt stål.

Våra system för runda bassänger har flera patenterade specialegenskaper, såsom effektivt avlägsnande av flytslam och ett tvåmotorsystem för stora bassänger. Läs mer om dessa i avsnittet Innovated by Finnchain.

 
Referenser
Finnchains slamtransportörer för runda bassänger används i många olika avloppsreningsanläggningar.
I försedimenteringsbassängerna i avloppsreningsverket i polska Poznan installerade vi fyra olika slamtransportörsystem. Kozieglowy har för närvarande kapacitet att rena 200,000m3 vatten om dagen. Det är därmed ett av Polens största avloppsreningsverk. Även till Mussalo i staden Kotka i Finland har vi levererat ett kedjedrivet slamtransportörsystem för flera bassänger. Läs mer om anläggningen i Kotka här.
 
Målen för Finnchains produktutveckling är att minska driftskostnaden och arbetet med att byta ut delar samt att spara tid och skona naturen. Transportörsystemens driftsäkerhet, effektivitet och långa livslängd är i toppklass inom branschen, vilket gör våra system till lönsamma investeringar.