Våra produkter

Slamtransportörer för
rektangulära bassänger

Slamtransportörsystem för vatten- och avloppsreningsverk

Finnchains patenterade slamtransportörsystem passar för flera olika användningsändamål där vattenreningsprocessen behöver optimeras. Några av de vanligaste är:

  • för- och eftersedimenteringsbassänger
  • sandavskiljare
  • lamellbassänger
  • regnvattenbassänger
  • avsaltningsbassänger
  • DAF-bassänger

Finnchain-system används i kommunala vatten- och avloppsreningsverk men också inom industrin, där vi kan ge flera referenser inom bland annat metall-, pappers-, livsmedels- och oljeindustrin.

Internationellt patenterad och högklassig teknik
Produktutvecklingen hör till Finnchains viktigaste uppgifter, vilket också avspeglas i de många världsomspännande patenten. Vår unika teknologi och våra högklassiga komponenter garanterar ett pålitligt och driftsäkert system med lång livslängd. Läs mer om Finnchains tekniska innovationer här.
Hållbara och flexibla lösningar 
Finnchain har tillverkat kedjedrivna slamtransportörsystem ända sedan 1984. Att våra patenterade lösningar verkligen fungerar bekräftas i ett stort antal anläggningar, där kedjorna varit i drift med sina ursprungliga komponenter i mer än 20 år. Nästan 5000 Finnchain-system har installerats i mer än 50 länder.

Vi kan leverera fungerande lösningar även till krävande anläggningar. De längsta rektangulära bassängerna vi levererat till är 100 m långa och de bredaste 12,6 m breda.

Läs mer om våra installationer

Vi erbjuder alltid våra kunder den senaste tekniken och en så underhållsfri och driftsäker helhetslösning som möjligt.