Våra produkter

Solar-tak

Koll på störande lukter

Finnchains Solar-tak är utvecklade för att hindra uppkomsten av luktproblem från bassängerna. Takmodulerna kan därför fogas tätt samman och avluftningen kan förses med aktivkolfilter. Samtidigt förhindras skadliga gaser från att komma ut i miljön.

Förnybar energi

Finnchains Solar-tak möjliggör även utnyttjande av förnybar energi, eftersom takmodulerna går att förse med solpaneler. Därmed kan bassängytan utnyttjas till att samla in förnybar energi.

Eftersom taket hindrar solljus från att nå vattnet minskar också algtillväxten. Taket hindrar dessutom snö, regn och damm från att blåsa in i bassängen.

FC-SOL-1500 tak

Solar-kate SOL-1500

FC-SOL-1500 tak med solpanel

Solar-kate SOL 1500
Solar Cover logo

Vill du veta mera?

Kontakta oss eller hör av dig till våra representanter