Sivujen evästeet ja käyttötiedot

Rekisterinpitäjä
Finnchain Oy
Koillisväylä 7
FI-26510 RAUMA
Y-tunnus: 0882695-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kukka-Maaria Myllymaa
Puh +358 (0)2 838 738 22
E-mail kukka-maaria.myllymaa(at)finnchain.fi

1. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, paikkakunta, puhelinnumero, yritys/organisaatio, tehtävänimike, sähköpostisoite, asiakasta kiinnostavat palvelut, datalähde, toimiala, käytettävän päätelaitteen malli, avatut uutiskirjeviestit ja klikatut uutiskirjeartikkelit, markkinointilupa, uutiskirjelistalta poistuminen.

2. Rekisterin tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko;

 • jättänyt yhteystietonsa
 • edustaa yritystä, joka on Finnchain Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Finnchain Oy:n asiakasrekisteri.
 • muulla tavoin ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.
 • Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

3. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

 • Finnchain Oy ei myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille.
 • Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
 • Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen silloin kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

4. Rekisterin suojaus

 • Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä
 • Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin
 • Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus
 • Rekisteriin pääsy on ainoastaan Finnchain Oy:n työntekijöillä ja yrityksen verkkopalvelun tuottajan työntekijöillä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Finnchain Oy säilyttää markkinointirekisterin tietoja 3vuotta.

6. Kävijän oikeudet
Kävijällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten.

Evästeet

Evästeiden ja käyttötietojen avulla toivomme voivamme kehittää palvelujamme sinun ja muiden sivuston käyttäjien mieltymysten mukaisesti.

Eväste (eng. Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle sivustolla vieraillessa. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjän päätelaite voidaan tunnistaa. Sivusto saa käyttöönsä nämä tallentamansa tiedot kun käyttäjä liikkuu sivustolla tai palaa sinne uudestaan.

Käyttötietojen analysointi
Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa. Käytämme kävijäseurantaan Google Analytics -ohjelmaa.

Finnchainin verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla niin kutsutussa mainosverkostossa.

Tallennamme käyttäjistä seuraavia tietoja:
IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, ellei sivuston käyttäjä nimenomaisesti itse anna tietoja, kirjoittamalla esimerkiksi omaa nimeä, sähköpostiosoitetta, koti- tai työosoitetta tai puhelinnumeroa. Sivusto ei voi esimerkiksi päätellä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei hän ole sitä sinne antanut. Sivusto ei pääse myöskään käsiksi muihin käyttäjän tietokoneelta löytyviin tietoihin.

Evästeiden hallinnointi
Useimmat selaimet hyväksyvät todennäköisesti evästeet oletusasetuksin. Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeiden hyväksyminen ei ole edellytys sivuston käytölle, mutta se mahdollistaa paremman selauskokemuksen. Poistettaessa tai estettäessä evästeet, sivusto ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

Kunnioitamme sivuston käyttäjien yksityisyyttä ja olemme sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta, turvallisesta ja luottamuksellisesta käsittelystä.