PINTALIETTEEN POISTO

FinnFlow

Patentoitu älykäs FinnFlow®-järjestelmä pintalietteen poistoon

Finnchainin pintalietteen poistojärjestelmän avulla lietettä voidaan kerätä suuriltakin alueilta hyödyntäen jatkuvaa, luonnollista veden virtausta. Yleisin käyttökohde FinnFlow®-järjestelmälle on esi- ja jälkiselkeytysaltaat, joissa kaavinpalkit tuovat lietteen lähelle FinnFlow®-kerääjää. Virtauksen mukana kulkeutuva pintaliete siirretään pintalietteen poistoputkistoon ja puhdas vesi ohjataan ylivuotokouruihin. Jokaisessa vaiheessa veden liikkeitä säädetään eri vedenpinnan tasoilla. Järjestelmä toimii ilman moottoria tai sähköä.

FinnFlow®-järjestelmä soveltuu kaikkiin altaisiin, joista pitää poistaa pintaliete ja se voidaan asentaa jo olemassa oleviin altaisiin.

FinnFlow®-järjestelmä palkittiin keksinnöllisyytensä ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta tasavallan presidentin myöntämällä INNOSUOMI ´08 -palkinnolla.

Järjestelmän toimintaperiaate

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/finnflow1.png

Käyttökohteet

Yleisin käyttökohde FinnFlow®-järjestelmälle on esi- ja jälkselkeytysaltaat, joissa kaavinpalkit tuovat lietteen lähelle  FinnFlow®-kerääjää.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/finnflow2.png

Toimintamekanismi

FinnFlow®-järjestelmässä pintaliete kerätään veden pinnan tasoerolla kerääjään. Koska käytetään jatkuvaa virtausta,  pintalietteen mukana tulee myös jo puhdistettua saattovettä.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/finnflow3.png

Parhaaseen lopputulokseen

Järjestelmän älykkyys perustuu siihen, että pintaliete ohjataan kerääjän sisällä olevaan pienempään laatikkoon ja mukana tullut puhdas saattovesi siirretään kerääjän pohjassa olevan putken kautta puhdistetun veden poistoputkeen. Jokaisessa vaiheessa veden liikkeitä säädetään eri vedenpinnan tasoilla.

 

Biokaasun tuottaminen jätevesilietteistä

FinnFlow®-järjestelmän avulla pintaliete talteen tuoreempana

Jätevesilietteistä voidaan tuottaa mädättämällä biokaasua, jonka energia voidaan käyttää hyödyksi lämmöntuotannossa tai polttoaineena. Mitä tuoreempana lietteet siirtyvät mädättämöön, sitä parempi biokaasun saanto on. Yleisesti käytetyissä pintalietteenpoistojärjestelmissä pintaliete kerätään ryyppyruuhen eteen odottamaan siirtämistä. FinnFlow® siirtää pintalietteen välittömästi eteenpäin, jolloin biokaasun saanto lietteestä paranee.

 

FinnFlow®-järjestelmän ylivoimaiset edut

 

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/luotettava.png

Toimintavarmuus

Järjestelmä toimii hyvin leveissäkin altaissa (ei putken taipumaongelmaa). Vedenpinnan vaihtelut eivät haittaa järjestelmän toimintaa, koska FinnFlow® säätyy kellukkeiden avulla altaan vedenpinnan vaihteluiden mukaan.

 

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/taloudellinen.png

Alhaiset käyttökustannukset

FinnFlow®-järjestelmä ei vaadi moottoria automaattiseen toimintaan, joten sen toiminta ei kuluta energiaa. Järjestelmässä on vähän liikkuvia osia, joten varaosien tarve on minimaalinen ja niiden käyttöikä on pitkä.

 

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/ymparisto.png

Tehokkuus

Pienissä altaissa pelkkä FinnFlow® riittää pitämään altaan pinnan siistinä. Jatkuva veden virtaus pitää altaan pinnan puhtaana.

 

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/innovatiivinen.png

Huollon helppous

Järjestelmässä on vähän liikkuvia osia, joten siinä on myös vähän huollettavaa. Järjestelmässä ei ole moottoria.