Yhdistetty pinta- ja pohjakaavin

Lietekaapimet
suorakaidealtaille

 

Yhdistetty pinta- ja pohjakaavin

Yleisin ketjukaavinjärjestelmä kaapii lietteen tehokkaasti sekä altaan pohjalta että altaan pinnalta. Yhdistetyssä pinta- ja pohjakaavinjärjestelmässä kaavinpalkit kulkevat altaassa neljän pyöräparin kautta, kaapien lietteen altaan pohjalta lietetaskuun, sekä palatessaan palkit kaapivat pintalietteen pinnalla olevaan pintalietekouruun. Lietetaskuun voidaan myös asentaa erillinen poikittaiskuljetin, joka siirtää lietteen poistokanavaan. Pystymme tarjoamaan järjestelmän myös vaativiin kohteisiin, kuten erikoispitkiin ja -leveisiin altaisiin.
 
Pinta- ja pohjakaavinjärjestelmiä käytetään sekä esiselkeytys, että jälkiselkeytysaltaissa.
 
Patentoidut ratkaisut lisäävät Finnchain järjestelmien toimintavarmuutta, käyttöikää, energiaystävällisyyttä sekä helpottavat kunnossapitoa. Kaavinjärjestelmien toimintavarmuus, tehokkuus ja pitkä elinkaari ovat alan huippuluokkaa, joka tekee niistä kannattavia investointeja.

 

Psyttalia reference

Referenssi

PSYTTALIA