Pohjakaavin

Lietekaapimet
suorakaidealtaille

 

Pohjakaavin

Pohjakaavinjärjestelmä poistaa lietteen altaan pohjasta tehokkaasti. Järjestelmässä kaavinpalkit kulkevat altaassa kahden tai kolmen pyöräparin kautta, kaapien lietteen altaan pohjalta lietetaskuun. Lietetaskuun voidaan myös asentaa erillinen poikittaiskuljetin, joka siirtää lietteen poistokanavaan. Pystymme tarjoamaan järjestelmän myös vaativiin kohteisiin.
Pohjakaavinjärjestelmiä käytetään esi- ja jälkiselkeytysaltaissa sekä sadevesialtaissa.

 

Ainutlaatuinen teknologia ja korkealaatuiset komponentit takaavat järjestelmien luotettavuuden, toimintavarmuuden sekä niiden pitkäikäisyyden. Tuotekehityksen tavoitteeksi olemme asettaneet käyttökustannusten ja osien vaihtotyön vähentämisen sekä ajan ja luonnon säästämisen.